Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố – 5 năm một chặng đường phát triển

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện; sự phối hợp chặt chẽ của các khoa/phòng; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn bằng quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, đánh dấu chặng đường phát triển 05 năm của Phòng Tổ chức cán bộ, với sứ mệnh, trọng trách được lãnh đạo Bệnh viện giao: tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực; công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa/phòng; tổ chức, đảm bảo các chính sách, chế độ, quyền và lợi ích chính đáng của toàn thể nhân viên; phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Hình 1: Lãnh đạo, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ
Hình 1: Lãnh đạo, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ những năm đầu đi vào hoạt động lãnh đạo Phòng đã xác định công tác tổ chức và công tác cán bộ luôn luôn gắn bó với nhau mật thiết. Tổ chức hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu tối cần thiết nhưng muốn bảo đảm yêu cầu đó thì điều kiện tiên quyết là có những cán bộ phẩm chất cao, năng lực tốt.
Nhìn lại chặng đường 05 năm qua (từ năm 2016 – 2021), công tác tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã phần nào đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả đáng tự hào.

Tập trung phát triển đội ngũ nhân sự, xây dựng tổ chức vững mạnh

Từ năm 2016 – 2021, Phòng tổ chức cán bộ đã tham mưu tổ chức tuyển dụng với hơn 915 nhân sự, kế hoạch tuyển dụng hàng năm đạt từ 94 – 100%, kịp thời bổ sung nhân sự cho khoa/phòng trong hoạt động xây dựng và phát triển đơn vị. Nguồn nhân sự được tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu trong chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đực ngày càng tăng, nhân sự được tuyển dụng có khả năng đáp ứng ngay công việc.

Xác định trọng tâm đến năm 2025, Bệnh viện phải đạt tỷ lệ viên chức trên 80%. Hằng năm, Phòng tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện công tác tuyển dụng viên chức công khai minh bạch, quy trình tuyển dụng rõ ràng, nhu cầu tuyển dụng được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến tháng 09 năm 2021, số viên chức của đơn vị đạt 877/1085 nhân sự, đạt tỷ lệ 80,9%.

Công tác bổ nhiệm viên chức cũng được chú trọng thực hiện, đến nay phòng đã tham mưu Ban Giám đốc có văn bản đề nghị Sở Y tế ra Quyết định bổ nhiệm viên chức cho 813/877 viên chức, đạt tỷ lệ 92.7%.

Tính đến nay, Bệnh viện đã thành lập 39/39 khoa/phòng. Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu tuyển chọn, bố trí và sắp xếp nhân sự đáp ứng vị trí việc làm, nhu cầu công tác tại các khoa/phòng. Từng bước đảm bảo nhu cầu nhân sự cho từng bộ phận.
Trao quyền cho cán bộ vững chuyên môn, có năng lực lãnh đạo, quản lý

Trong 05 năm qua, Phòng đã tham mưu đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 28 vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo đủ tiêu chuẩn chức danh theo đúng theo Quyết định số 30 – QĐ/ĐU và Quyết định số 31 – QĐ/ĐU ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Sở Y tế về tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm cán bộ. Năm 2021, Bệnh viện đã thực hiện quy trình bổ nhiệm mới đối với 01 Phó Giám đốc Bệnh viện và 06 lãnh đạo khoa/phòng; bổ nhiệm lại 10 lãnh đạo khoa/phòng.

Đảm bảo các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của nhân viên

Trong những năm qua, việc chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân viên được Đảng ủy – Ban Giám đốc quan tâm đúng mức. Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu xây dựng, ban hành nhiều chính sách, chế độ, quy định, quy chế và nội quy về việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, hệ thống chính sách bảo hiểm, bảo trợ thất nghiệp; các chính sách chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân viên. Các thủ tục, quy định, cách thức thực hiện được Phòng cụ thể thành các bước theo quy trình đảm bảo tính minh bạch, công khai và thời gian trong quá trình giải quyết.

Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực

Trong giai đoạn 2016 – 2021, Bệnh viện đã cử 03 lượt nhân sự học trình độ Tiến sĩ, 17 lượt học Chuyên khoa cấp II, 08 lượt học Thạc sĩ, 29 lượt học Chuyên khoa cấp I, 08 lượt học Đại học và 56 lượt học Cao đẳng. Ngoài ra, Bệnh viện đã cử 775 lượt đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ và 34.085 lượt tự đào tạo tại Bệnh viện.

Để đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm, Phòng đã tham mưu Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện xây dựng lộ trình đào tạo bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chức vụ. Đến 15/10/2021, Bệnh viện đã cử 190 nhân sự nâng cao trình độ chính trị (146 trình độ trung cấp, 40 trình độ sơ cấp, 02 bồi dưỡng), 86 nhân sự học quản lý cấp phòng, 113 nhân sự nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (996 nhân sự).

Thực hiện khen thưởng thường xuyên và đột xuất cho nhiều tập thể và cá nhân

Ngoài các công tác trọng tâm thì công tác thi đua – khen thưởng cũng là công tác không kém phần quan trọng, Bệnh viện đã thực hiện khen thưởng định kỳ, khen thưởng chuyên đề và đột xuất nhằm kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, thúc đẩy các hoạt động phong trào thi đua tại Bệnh viện.

Trong 05 năm qua, đã có 718 lượt cá nhân, 312 lượt tập thể và tập thể Bệnh viện đã nhận Giấy khen và tiền thưởng trong việc học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phong trào “Người tốt – Việc tốt”; KPI vượt chỉ tiêu trong Quý; hội thi “Ý tưởng tác phẩm truyền thông – Giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố; hội thi “Kiểm tra tay nghề điều dưỡng – Kỹ thuật viên”. Đặc biệt, trong công tác phẫu thuật thành công tách hai bé song sinh dính nhau Trúc Nhi và Diệu Nhi, nhiều cá nhân, tập thể của Bệnh viện đã vinh dự nhận được Bằng khen, Giấy khen của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế.

Giải quyết và quản lý chặt chẽ nhân sự đi nước ngoài

Tính đến ngày 01/10/2021, Phòng đã kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện có văn bản đề nghị Sở Y tế giải quyết cho lãnh đạo, nhân viên đi nước ngoài với 475 lượt đi nước ngoài về việc riêng và 108 lượt đi nước ngoài về việc công đúng thời hạn, không có trường hợp đi nước ngoài không trở về. Đối với đảng viên và tất cả nhân sự được cử đi công tác đều thực hiện việc báo cáo theo đúng quy định.

Phòng đã tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện việc cập nhật Quy trình quản lý nhân viên đi nước ngoài theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài; ban hành Quyết định ban hành Quy trình, thủ tục giải quyết đi nước ngoài đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

Vững bước trên mọi mặt công tác được giao

Năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phòng đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc quản lý, điều phối nhân sự tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, tham gia công tác tại các chốt, trạm và các bệnh viện dã chiến tại Củ Chi và Cần Giờ. Đặc biệt, xây dựng kế hoạch điều phối nhân sự đảm bảo nhân sự cho hoạt động của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và Bệnh viện Dã chiến số 4, vừa chống dịch hiệu quả. Đặc biệt, Phòng đã tham mưu công tác tiếp nhận Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ (02 đợt) và Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (02 đợt) với 182 lượt nhân sự hỗ trợ nhân lực cho Bệnh viện Dã chiến số 4.

Đảm bảo nhân sự luôn chuẩn bị sẵn sàng và xuất phát ngay khi có lệnh điều động; thực hiện phòng chống dịch với phương châm: thần tốc, quyết liệt, đồng bộ, chủ động. Nâng cao mức độ cảnh báo trong phòng, chống dịch; tham mưu xét nghiệm toàn bộ nhân viên của Bệnh viện. Khích lệ tinh thần nhân viên nhằm nâng cao mức độ đáp ứng xét nghiệm, tăng tốc công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng để đảm bảo tiến độ trong công tác phòng chống, dịch bệnh nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Thu nhiều quả ngọt từ những cành xanh

Từ những thành tích đạt được, trong 5 năm (2016 – 2021), Phòng Tổ chức cán bộ luôn giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hàng năm…, nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế như:
– Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố – Tập thể Lao động xuất sắc 04 năm liên tục 2017, 2018, 2019 và 2020.
– Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017 – 2018);
– Giấy khen của Đảng ủy Sở Y tế – Đạt thành tích tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2020;
– Giấy khen của Sở Y tế – Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Hình 2: Phòng Tổ chức cán bộ vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND Thành phố, Sở Y tế …
Đây chính là động lực, nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho lãnh đạo, nhân viên của Phòng Tổ chức cán. Trong những năm tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện, Phòng Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hoạch nhiều thành quả to lớn hơn nữa.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố