Bác sĩ CKII Nguyễn Duy Khải

Bác sĩ CKII Nguyễn Duy Khải
Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại Thần kinh
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Quản lý y tế, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021
  • Thạc sĩ Y Ngoại khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2022 – Nay: Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2019 – 2022: Bác sĩ điều hành khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2019: Bác sĩ điều trị khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2012 – 2016: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2