Nguyễn Duy Khải

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Duy Khải
Bác sĩ điều hành Khoa Nội Ngoại thần kinh
Bằng cấp chuyên môn:
  • Thạc sĩ Bác sĩ Ngoại Nhi đại học Y dược TPHCM 2014
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa đại học Y dược TPHCM 2011
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2017 – nay: Bác sĩ điều hành Khoa Nội Ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2016 – 2017: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tổng hợp
  • 2012 – 2016: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 2