Kế hoạch: Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện cuối năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục  Quản lý khám chữa bệnh về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Kế hoạch số 11 /KH-HĐQLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về việc Cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2020;

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố triển khai Kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện cuối năm 2020 với mục tiêu:

  • Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2018.
  • Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện
  • Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng.

Các Khoa/ Phòng/ Đơn vị, Khoa lâm sàng, cận lâm sàng được phân công phụ trách triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện theo Kế hoạch số 11/KH-HĐQLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bệnh viện.

Bệnh viện tiến hành thành lập 2 đoàn tự kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Sau đó, Hội đồng Quản lý Chất Lượng Bệnh viện tổng hợp, phân tích và đánh giá chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá của khoa/phòng và Đoàn kiểm tra.

Công việc đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, việc quan sát, kiểm tra văn bản và các tài liệu liên quan, các hình ảnh thực tế. Các Phòng sẽ chuẩn bị số liệu kiểm tra đối chiếu khi tiến hành kiểm tra nhằm chủ động trong việc chấm điểm và ghi nhận những hạn chế để kịp thời bổ sung cho kiểm tra cuối năm 2020.

Thời gian thực hiện: tháng 10/2020

Tổ kiểm tra Ngày Buổi Khoa/ Phòng/ Đơn vị
Tổ 1 Thứ 2 (12/10/2020) Sáng Khoa Ung bướu huyết học
Khoa Thận nội tiết
Thứ 2 (12/10/2020) Chiều Khoa Tim mạch
Khoa Tai Mũi Họng
Thứ 3(13/10/2020) Sáng Khoa Hồi sức ngoại
Khoa Hồi sức tim
Thứ 3 (13/10/2020) Chiều Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Hồi sức sơ sinh – Sơ sinh
Thứ 6 (16/10/2020) Sáng Khoa Ngoại Tổng hợp
Khoa Hô hấp
Phòng Điều dưỡng
Thứ 6 (16/10/2020) Chiều Khoa Khám bệnh
Khoa Nhiễm
Thứ 2(19/10/2020) Sáng Khoa Răng Hàm Mặt
Phòng Công nghệ Thông tin
Thứ 2 (19/10/2020) Chiều Phòng Chỉ đạo tuyến
Phòng Kế hoạch tổng hợp – YTCQ
Thứ 3 (20/10/2020) Sáng Khoa Dược
Phòng Quản lý Chất lượng
Tổ kiểm tra Ngày Buổi Khoa/ Phòng/ Đơn vị
T 2 Thứ 2 (12/10/2020) Sáng ĐV Phẫu thuật trong ngày
Khoa HSTC-CĐ
Thứ 2 (12/10/2020) Chiều Khoa Tiêu hóa
Khoa Nội Ngoại Thần Kinh
Thứ 3(13/10/2020) Sáng ĐV Điều trị trong ngày
Khoa Ngoại Lồng ngực- Tim mạch
Thứ 3 (13/10/2020) Chiều Khoa Cấp cứu
Khoa Dinh dưỡng
Thứ 6 (16/10/2020) Sáng Khoa Nội Tổng hợp
ĐV. Y học hạt nhân
 

Thứ 6 (16/10/2020)

Chiều Khoa Mắt
Khoa Sức khỏe Trẻ em
Khoa PT-GMHS
Thứ 2(19/10/2020)

 

Sáng Phòng Tài chính Kế toán
Phòng Công tác xã hội – ĐV Chăm sóc Khách hàng
Phòng Tổ chức Cán bộ
 

Thứ 2 (19/10/2020)

Chiều Phòng Hành chính Quản trị
Khoa Vi sinh

Khoa Hóa sinh

Khoa Xét nghiệm Huyết học

Thứ 3 (20/10/2020) Sáng Khoa Phục hồi chức năng
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Phòng Quản lý chất lượng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố