Bác sĩ CKII Hồ Tôn Thiên Nga

Bác sĩ CKII Hồ Tôn Thiên Nga
Phó Trưởng khoa Khoa Sức khỏe trẻ em
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Chuyên ngành Quản lý y tế, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020
  • Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
  • Thạc sĩ Nhi khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 5/2023 – Nay: Phó Trưởng khoa Khoa Sức khỏe trẻ em
  • 2020 – 4/2023: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Từ 2023 – 4/2023: được phân công kiêm nhiệm là Bác sĩ điều hành Khoa Sức khỏe trẻ em.
  • 2019 – 2020: Bác sĩ điều hành phòng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2019: Bác sĩ Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2014 – 2016: Bác sĩ Gây mê Hồi sức Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 2