Gia đình nơi yêu thương để trở về.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Gia đình là duy nhất trên cuộc đời mà không gì có thể thay thế được, và cho dù có đi bất cứ nơi đâu thì đây cũng là nơi duy nhất chờ mong để trở về.

Hằng năm, ngày hội Gia đình Việt Nam là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập…

Ngày hội năm nay 2020 có chủ đề “Bình an – Hạnh phúc”.
Sáng ngày 25/6/2020 tại Cung văn hoá lao động thành phố Hồ Chí Minh, công đoàn Ngành y tế thành phố đã tổ chức Lễ kỷ niệm 19 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2001-28/06/2020) và tập huấn chuyên đề “Một số quy định về pháp luật bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em”.
Tại buổi lễ đã tuyên dương các gia đình tiêu biểu, gia đình vượt khó và các phụ nữ tiêu biểu giỏi việc nước – đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn,vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Lễ kỷ niệm 2806

Công đoàn Cơ sở
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố