Bác sĩ Đỗ Tiến Phát

Bác sĩ Đỗ Tiến Phát
Khoa Ngoại tổng hợp
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tốt nghiệp đại học Y dược TPHCM 2013
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2017 – nay: Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2004 – 2017: Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 2
  • Trợ giảng chương trình xử trí lồng ghép bệnh trẻ em (IMCI) bệnh viện Nhi Đồng 2