Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến

Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
 Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 7/2016 – Nay: Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 1/2016 – 6/2016: Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2013 – 2016: Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1
  • 2012 – 2013: Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2005 – 2012: Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 1997 – 2004: Bác sĩ điều trị Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1

Là chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức – cấp cứu, tham gia huấn luyện, đào tạo kỹ thuật hồi sức cấp cứu, hồi sức sốt xuất huyết nâng cao…, là thành viên các hội đồng xây dựng phác đồ điều trị Nhi của Bộ Y tế, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang lại giá trị cho ngành Y.