Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tổ chức Hội thảo Quản lý chất lượng bệnh viện

Với sứ mệnh là bệnh viện công lập, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố luôn đặt vị trí của khách hàng lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu chăm sóc tốt nhất, luôn quan tâm, cải tiến chất lượng phục vụ từ các tiện ích hiện có đến chất lượng công việc trong từng nhân viên. 

Trong hơn 3 năm qua với những cố gắng, phấn đấu không ngừng trong việc quản trị bệnh viện, nhận thấy việc đánh giá kết quả công việc dựa trên các chỉ số, mục tiêu KPI là khá hiệu quả, giúp cho Ban Giám đốc đánh giá được năng lực của từng khoa/phòng, cá nhân; xác định việc đưa hệ thống KPI trở thành công cụ đánh giá hiệu quả trong công việc, do đó Bệnh viện đã xây dựng chiến lược hoạt động hằng năm, với mục tiêu của bệnh viện, mục tiêu khoa/phòng và mục tiêu nhân viên, qua những mục tiêu xây dựng, KPI đã trở thành công cụ giúp theo dõi quá trình tăng trưởng so với mục tiêu đề ra. 

PGS TS BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả đã thực hiện được, nhận được sự đồng thuận từ Sở Y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã triển khai Hội nghị Quản lý Chất lượng Bệnh viện với chủ đề: Quản trị Bệnh viện hiệu quả (BSC – KPI – Khung năng lực – Lương 3P) trong 02 ngày 09/12 và 10/12/2022 với gần 100 bệnh viện, đơn vị trên toàn quốc về tham dự bao gồm Ban giám đốc và lãnh đạo, nhân viên tham mưu từ các phòng/ban để nghe chia sẻ những kinh nghiệm trong cách đo lường, đánh giá hiệu quả công việc của khoa/phòng, của nhân viên tại bệnh viện.

Tại buổi hội thảo tiền hội nghị, ngày 09/12/2022 đã triển khai Workshops với chủ đề:  Phương thức triển khai KPI (Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) với các chủ tọa là: PGS TS BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện; ThS David Tân Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn BrainGroup – Giám đốc chiến lược BrainMark; TS BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện; BS CKII Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện; TS BS Đặng Lê Như Nguyệt, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ cùng các trợ giảng đã trao đổi các nội dung: Ứng dụng Phương pháp BrainKPI trong quản trị bệnh viện; Phương pháp xây dựng KPI tại bệnh viện; Các chỉ số KPI; Ngân hàng KPI trong bệnh viện; KPI toàn diện khoa phòng và KPI thái độ hành vi cho nhân viên. Sau đó các đại biểu được tham gia thảo luận nhóm theo 4 nhóm: Tài chính; Vận hành; Khách hàng và Phát triển, tại đây các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công cụ đo lường hiệu quả công việc, tìm kiếm giải pháp hay, hiệu quả, phù hợp để áp dụng cho đơn vị mình.

Trong Phiên chính thức, ngày 10/12/2022, các đại biểu được nghe PGS TS BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế trao đổi những khó khăn và thách thức đối với nhà quản lý Y tế hiện nay; ngoài ra các đại biểu còn được nghe ThS David Tân Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn BrainGroup – Giám đốc chiến lược BrainMark chia sẻ tổng quan về vai trò của hệ thống quán lý bệnh viện; PGS Tiến sĩ Bác sĩ Trương Quang Định chia sẻ về Công cụ BSC – KPIs – Bộ công cụ đo lường hiệu quả trong quản trị Bệnh viện và cùng nghe trao đổi về cách thức ứng dụng công cụ đo lường KPI tại bệnh viện; Đánh giá và đo lường hiệu quả kinh tế trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện và cuối cùng là việc xây dựng Khung năng lực và trả lương 3P.

Các chủ tọa của Hội nghị
Các chủ tọa của Hội nghị
Chụp hình lưu niệm giữa các đại biểu và Ban KPI, Tổ Giúp việc Ban KPI bệnh viện
Chụp hình lưu niệm giữa các đại biểu và Ban KPI, Tổ Giúp việc Ban KPI bệnh viện

Sau Hội nghị các đại biểu đã có cái nhìn tổng thể hơn về các công cụ đo lường hiệu quả công việc và khái quát một số cách triển khai thực hiện tại đơn vị; với mục tiêu là hỗ trợ, giới thiệu những kiến thức về nền tảng quản trị bệnh viện hiệu quả đã thực hiện được trong những năm qua, là một đơn vị công lập đã triển khai thành công, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố mong muốn các đơn vị trong thời gian tới sẽ áp dụng thực hiện tại đơn vị mình và cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, cách thức thực hiện hiệu quả trong tình hình mới.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố