Sẵn sàng thích ứng với các biện pháp phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới.

17,4% là chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố tại thời điểm đánh giá (ngày 22/04/2020). Đây là một trong những bệnh viện có chỉ số rủi ro thấp nhất trong số bệnh viện đã tham gia đánh giá thử nghiệm.

Phụ huynh bệnh nhi được các điều dưỡng tại khu vực sàng lọc hỗ trợ thực hiện khai báo y tế và dán sticker nhận dạng trước khi bước vào khoa Khám bệnh

Theo hướng dẫn của Sở Y tế về “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TPHCM”, 10% là đích phấn đấu cuối cùng cho tất cả cơ sở KCB vì đây là chỉ số rủi ro thấp nhất (tất cả 31 tiêu chí đều ở mức 1 điểm), dưới 30% là chỉ tiêu phấn đấu chung cho tất cả các bệnh viện vì đây là mức rủi ro lây nhiễm thấp, những bệnh viện có chỉ số rủi ro lây nhiễm trung bình (từ 30 đến dưới 50%) sẽ phải tập trung nguồn lực để cải thiện những tiêu chí có điểm rủi ro còn cao.

 

Với phiên bản thử nghiệm đã được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa sau khi thử nghiệm đánh giá tại một số bệnh viện công lập, tư nhân, chiều ngày 22/04/2020, Sở Y tế cùng với lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng thành phố đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại bệnh viện này. Đây cũng là bệnh viện được đánh giá thử nghiệm lần cuối trước khi Sở Y tế chính thức ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TPHCM”. Theo đó, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố hiện có chỉ số rủi ro là 17,4%, cho thấy bệnh viện này đã sẵn sàng thích ứng với các biện pháp phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới. Do đặc thù về triệu chứng của bệnh lý trẻ em, trong đó sốt và ho là 2 triệu chứng phổ biến khi trẻ đến bệnh viện để khám bệnh, Sở Y tế đặt hàng với 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi nghiên cứu triển khai mô hình “mỗi phòng khám Nhi phải là một phòng khám sàng lọc” bên cạnh phòng khám sàng lọc hiện hữu đặt gần nơi làm kê khai y tế theo quy định.

 

Vì đây là lần đầu tiên các bệnh viện tiếp cận với bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm, kết quả đánh giá lần đầu sẽ là căn cứ quan trọng để mỗi bệnh viện và cơ sở KCB có kế hoạch cải thiện chỉ số rủi ro trong thời gian tới. Sở Y tế sẽ hướng dẫn cách đánh giá và yêu cầu mỗi cơ sở KCB định kỳ hàng tháng đánh giá lại chỉ số này. Chính sự thay đổi chỉ số rủi ro theo chiều hướng tích cực theo thời gian mới phản ánh thật sự nỗ lực cải tiến chất lượng hướng đến an toàn cho người bệnh và cho chính nhân viên y tế.

 

Phiên bản chính thức của “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TPHCM” sẽ được Sở Y tế ban hành vào ngày 24/04/2020.

 

Dưới đây là một số hình ảnh cho thấy Bệnh viện Nhi Đồng thành phố sẵn sàng thích ứng với các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới:

Nhân viên chuyên trách công tác hướng dẫn và kiểm soát tất cả mọi người đến BV Nhi Đồng thành phố

Khu vực thực hiện khai báo y tế, dữ liệu khai báo được nhập vào phần mềm do bệnh viện tự xây dựng
Nhân viên bảo vệ hướng dẫn và kiểm soát rửa tay trước khi vào khoa Khám bệnh

Bệnh viện có biện pháp tác động để mọi người luôn giữ khoảng cách nhất định
Khoa Cấp cứu có cổng riêng và lối đi riêng
Khu vực khoa Cấp cứu cũng có nơi kiểm soát tất cả người vào khoa và được yêu cầu mang khẩu trang, rửa tay, khai báo y tế
Buồng cấp cứu sàng lọc 1 – Nơi tiếp cận đầu tiên đối với các trường hợp cấp cứu không nghiêm trọng
Buồng cấp cứu sàng lọc 2 – Nơi tiếp cận đầu tiên đối với các trường hợp cấp cứu nghiêm trọng được chuyển đến

 

Lối đi dành riêng khi chuyển bệnh nhân từ phòng khám sàng lọc vào khu vực cách ly điều trị
Khu vực cách ly điều trị với những phòng riêng có nhà vệ sinh riêng
Buồng áp lực âm dùng cách ly các trường hợp xác định

Khu vực nghỉ sau giờ làm việc cho nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19

Nguồn: Sở Y tế TP.HCM