Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đến tham quan và học tập kinh nghiệm thực hiện KPI

Sáng ngày 12/5/2023, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Đức Giang do Bà Trần Thị Oanh, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để học tập kinh nghiệm thực hiện các Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) tại Bệnh viện, tham gia Đoàn còn có các ông, bà là trưởng/phó các Phòng chức năng của Bệnh viện.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố chia sẻ về quy trình xây dựng, cách triển khai thực hiện KPI; các mục tiêu trọng yếu để triển khai thực hiện các chỉ số đo lường hiệu quả công việc tại một bệnh viện công lập; những khó khăn khi triển khai thực hiện và kinh nghiệm giải quyết; việc áp dụng KPI để đánh giá kết quả thực hiện công việc nhằm chi trả tiền thưởng cho nhân viên; cách vận hành để thực hiện có hiệu quả và đánh giá năng lực của từng nhân viên sát với nhiệm vụ được giao.

Trả lời một số câu hỏi mà Đoàn quan tâm bao gồm: các chỉ tiêu xây dựng KPI các phòng chức năng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, KPI cá nhân của nhân viên, cách xây dựng các mục tiêu, thước đo, chỉ số đánh giá và các công thức giúp đo lường kết quả đạt được, từ đó giúp cho bệnh viện có cái nhìn tổng thể làm căn cứ để bước đầu triển khai thực hiện tại đơn vị trong thời gian tới.

Việc xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả công việc đã được Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố triển khai từ năm 2019 và đạt được một số kết quả nhất định, đây là giải pháp giúp Bệnh viện xác định được các mục tiêu trọng tâm của đơn vị, thúc đẩy quá trình thực hiện, xác định lộ trình để đạt được mục tiêu và chi trả thưởng theo kết quả, hiệu quả của từng cá nhân đóng góp vào những mục tiêu chung của Bệnh viện.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố