Bác sĩ CKII Lê Anh Thi

Bác sĩ CKII Lê Anh Thi
Bác sĩ điều hành khoa Hồi sức sơ sinh
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II ngành Nhi – Sơ sinh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I ngành Nội nhi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017
  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2022 – Nay: Bác sĩ điều hành khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2022: Bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố