Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Minh Khánh

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Minh Khánh
Bác sĩ Điều hành khoa Chẩn đoán hình ảnh
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
  • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 5/2023 – Nay: Bác sĩ điều hành khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2015 – 5/2023: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố