Bác sĩ CKI Lâm Tuyết Trinh

Bác sĩ CK I Lâm Tuyết Trinh
Bác sĩ điều hành Phòng Chỉ đạo tuyến
Bằng cấp chuyên môn:
  • Thạc sĩ Phương pháp Y tế công cộng tại Vương quốc Bỉ năm 2019
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017
  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2021 – Nay: Bác sĩ điều hành Phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2020 – 2021: Bác sĩ điều trị Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2020: Bác sĩ điều trị Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố