Bác sĩ CKI Hoàng Lê Phương Thoại Loan

Bác sĩ CKI Hoàng Lê Phương Thoại Loan
Bác sĩ điều hành Đơn vị Mắt
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhãn khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhi khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018
  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2023 – Nay: Bác sĩ điều hành Đơn vị Mắt, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2022 – 2023: Bác sĩ điều trị Đơn vị Mắt, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2015 – 2022: Bác sĩ điều trị nội nhi Khoa hồi sức tích cực – chống độc, Bác sĩ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.