Tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023

  1. Thành phần hồ sơ:
  2. Thư đăng ký dự tuyển viết tay (Motivation letter), gồm các nội dung:

+ Tự giới thiệu về bản thân;

+ Lý do xin công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;

+ Ước mơ, nguyện vọng và định hướng tương lai của bản thân.

  1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán hình 3×4) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
  2. Căn cước công dân;
  3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
  4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
  5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/01/2023.
  6. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (chỉ nhận hồ sơ gửi qua bưu điện).

Lưu ý: Ứng viên ghi rõ số điện thoại và địa chỉ email trên bìa hồ sơ ứng tuyển; thành phần hồ sơ xếp theo thứ tự nêu trên.

  1. Hồ sơ gửi qua bưu điện:

– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 6285 8622.

– Hồ sơ sắp xếp theo thứ tự nêu trên, trường hợp không đạt yêu cầu về hồ sơ, bệnh viện sẽ không hoàn trả lại hồ sơ.