Thạc sĩ Bác sĩ Võ Minh Hiển

Thạc sĩ Bác sĩ Võ Minh Hiển
Trưởng Khoa Sinh hóa – Phụ trách Khối Xét nghiệm
Bằng cấp chuyên môn:
  • Thạc sĩ y khoa chuyên ngành truyền dịch và miễn dịch, Đại học Sydney – Australia năm 2013
  • Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2000
Kinh nghiệm chuyên môn:
  • 12/2016 – Nay: Trưởng khoa Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2003 – 12/2016: Bác sĩ Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới