Văn bản tuần từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022

STT Số/Ký hiệu Ngày VB Trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận VB
1 1121/TB-BVNĐTP 25/07/2022 Về việc điều chỉnh giá thu ký quỹ tiêu chuẩn tại khoa khám bệnh Trương Quang Định Khoa, Phòng
2 1122/TB-BVNĐTP 25/07/2022 Thông báo về việc hướng dẫn tạm thời giám giát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Trương Quang Định Khoa, Phòng
3 1123/TB-BVNĐTP 25/07/2022 THÔNG BÁO Hướng dẫn sử dụng protamin (Prosurf 10mg/ml) Nguyễn Minh Tiến Khoa, Phòng
4 1124/TB-BVNĐTP 25/07/2022 Thông báo về việc thu thập thông tin dịch tễ và lâm sàng các trường hợp tử vong do Sốt xuất huyết Trương Quang Định Khoa, Phòng
5 1137/TB-BVNĐTP 27/07/2022 Về việc nhắc lại một số quy định về khám chữa bệnh BHYT Trương Quang Định Khoa, Phòng
6 1142/TB-BVNĐTP 27/07/2022 THÔNG BÁO V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn TP.HCM Trương Quang Định Khoa, Phòng
7 1144/TB-BVNĐTP 28/07/2022 Về việc rà soát các văn bản chưa đóng mộc tròn đang lưu hành nội bộ tại Bệnh viên Nhi Đồng Thành phố Trương Quang Định Khoa, Phòng