Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ – Thầy thuốc ưu tú Trương Quang Định

Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ – Thầy thuốc ưu tú Trương Quang Định
Giám đốc Bệnh viện
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tiến sĩ Y sinh học và Dược học, Đại học Công giáo Louvain năm 2009
  • Thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003
  • Thực tập về Ngoại nhi và phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Saint-Luc (Bỉ) 2003
  • Bác sĩ y Khoa chuyên ngành Ngoại – Sản, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990
Kinh nghiệm chuyên môn:
  • 2016 – Nay: Giám đốc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2008 – 2016: Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi đồng 2
  • 2002 – 2008: Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2
  • 1991 – 2001: Bác sĩ Ngoại nhi Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2

Kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực Ngoại nhi; thực hiện nhiều ca phẫu thuật nhi – sơ sinh phức tạp, trong đó có cuộc đại phẫu tách cặp Song Nhi vô cùng phức tạp, là 01 trong 16 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020.