Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trương Quang Định

Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trương Quang Định
Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tiến sĩ Y sinh học và Dược học, Đại học Công giáo Louvain năm 2009
  • Thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003
  • Thực tập về Ngoại nhi và phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Saint-Luc (Bỉ) 2003
  • Bác sĩ y Khoa chuyên ngành Ngoại – Sản, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2016 – Nay: Giám đốc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2008 – 2016: Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi đồng 2
  • 2002 – 2008: Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2
  • 1991 – 2001: Bác sĩ Ngoại nhi Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2
  • Kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực Ngoại nhi; thực hiện nhiều ca phẫu thuật nhi – sơ sinh phức tạp, trong đó có cuộc đại phẫu tách cặp Song Nhi vô cùng phức tạp, là 01 trong 16 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020.