Tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Y tế Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ, ngày 05/5/2022 của LĐLĐ Thành phố về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Ngành Y tế Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Y tế Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với rất nhiều nội dung trọng tâm.

Về công tác tổ chức Đại hội CĐCS, nhằm giúp các đơn vị tổ chức đại hội đúng quy định và đồng bộ trong toàn Ngành, Công đoàn Ngành đã xây dựng và triển khai đồng bộ các biểu mẫu, quy trình tổ chức và quy định về trang trí, tuyên truyền,… đến các đơn vị CĐCS. Công đoàn Ngành đã chỉ đạo tổ chức 02 Đại hội CĐCS điểm tại Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, thống nhất các nội dung triển khai tại tất cả CĐCS trực thuộc. Công đoàn Ngành cử cán bộ chuyên trách liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, hỗ trợ CĐCS từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến tổ chức đại hội và hoàn chỉnh các hồ sơ sau đại hội.

Về công tác tuyên truyền, Công đoàn Ngành đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất như: treo băng-rôn, tổ chức kết nạp đoàn viên trong Tháng Công nhân, tổ chức các phong trào thi đua, hội thao, hội thi… vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động vừa thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Ngành đã tổ chức rất nhiều hoạt động như: khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khen thưởng phong trào “Người tốt – Việc tốt”, tuyên dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tuyên dương “Gia đình Tiêu biểu Hạnh phúc”, Hội thi xây dựng video clip “Giải quyết mâu thuẫn và ứng xử trong gia đình” năm 2023, Hội thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi Ngành Y tế chung tay bảo vệ môi trường” năm 2023; chăm lo công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mắc các bệnh phải điều trị dài ngày, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe; tổ chức các giải thể thao truyền thống ngành Y tế như cầu lông, cờ tướng Ngành Y tế, ,…

Tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 – 2023

Về chuẩn bị và sử dụng kinh phí tổ chức đại hội, tất cả CĐCS và Công đoàn Ngành đều thực hiện nghiêm công tác dự trù kinh phí, trình phê duyệt và sử dụng, thanh quyết toán đúng hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Với những nỗ lực liên tục, tất cả các đơn vị CĐCS trong Ngành đã thực hiện thành công và đúng tiến độ công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo kế hoạch đã đề ra làm cơ sở vững chắc tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Ngành Y tế Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày 13/7 và 14/7/2023 tổ chức tại BV Nhi đồng 2.

Nguồn: Công đoàn ngành Y tế