Thông báo: Mời mua sắm trực tiếp

THÔNG BÁO MỜI MUA SẮM TRỰC TIẾP

Kính gửi: Các công ty
Thông tin chung:
Tên cơ quan: Bệnh viện Nhi Đồng Thành PhốĐiện thoại: (028) 22 53 66 88( Số nội bộ: 8006)          Fax: (028) 22 53 88 99
Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí      Minh;
Email: khoaduoc.ndtp@gmail.com
Tên hạng mục: Thuốc y tế
Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp:
Gói 1: Mua sắm Thuốc Biêt dược gốc hoăc tương đương điều trị năm 2017;
Gói 2: Mua sắm thuốc Generic năm 2017;
Gói 3: Mua sắm thuốc Đông y năm 2017;

Giá gói thầu:
Gói 1: 20.196.446.493 đồng
Gói 2: 39.095.207.540 đồng
Gói 3: 459.900.000 đồng

Nội dung thông báo mời thầu:
Tên bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp:
Gói 1: Mua sắm Thuốc Biêt dược gốc hoăc tương đương điều trị năm 2017;
Gói 2: Mua sắm thuốc Generic năm 2017;
Gói 3: Mua sắm thuốc Đông y năm 2017;

Tên hạng mục: Thuốc y tế.
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác.
Hình thức đấu thầu: mua sắm trực tiếp.
Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2017 đến trước 8 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).
Địa chỉ phát hành: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22 53 66 88( Số nội bộ: 8006)                      Fax: (028) 22 53 88 99
Email   : khoaduoc.ndtp@gmail.com
Giá bán : 0đ ( không đồng).

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: trước 8 giờ 00 , ngày 12 tháng 5 năm 2017 tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ