Thông báo mời cung cấp báo giá: Sửa chữa thiết bị y tế số 316/TB-VTTBYT

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có nhu cầu tiếp nhận báo giá theo mẫu  để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở về việc “Sửa chữa thiết bị y tế” với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư thiết bị y tế, 02822538899 (line nội bộ 8125)

 1. Cách thức tiếp nhận báo giá: phải đủ 2 hình thức
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Vật tư thiết bị Y Tế
 • Nhận qua email: baotri.ndtp@gmail.com (file excel)
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20  tháng 9  năm 2023 đến trước 16h00 ngày 29   tháng 9  năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày ………tháng…..….năm 2023

Nội dung yêu cầu báo giá:

 1. Danh mục dịch vụ:

STT

Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính

1

Sửa chữa Bàn mổ đa năng điện thủy lực hư hộp điều khiển và cảm biến 6

Bộ

2 Sửa chữa Bàn mổ đa năng điện cao cấp Hư hộp điều khiển và cảm biến 1

Bộ

 1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 2. Thời gian giao hàng dự kiến: (theo thương thảo hợp đồng)
 3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: (theo thương thảo hợp đồng)

Thời gian bảo hành: ……. kể từ ngày hoàn thành dịch vụ (bắt buộc)