Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm vật tư, hóa chất đáp ứng công việc xử lý dụng cụ của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và hoạt động của các khoa khác

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất đáp ứng công việc xử lý dụng cụ của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và hoạt động của các khoa khác (Chi tiết hạng mục trong phụ lục I đính kèm).

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu phụ lục II đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến ngày 4 tháng 4 năm 2023.

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu cơ bản
1 Gaz EO  
2 Gòn viên  
3 Test 1243a  
4 Túi hấp tiệt trùng các kích cỡ  
5 Túi hấp tiệt trùng 75  
6 Test 1348  
7 Test vi sinh EO (1294)  
8 Aniosym5  
9 Dầu bôi trơn oil spray Aesculap  
10 ANIOS RHW  
11 Mực máy ép OKI  
12 Gel siêu âm  
13 Găng tay phẫu thuật  
14 Găng tay khám bệnh không bột  
15 Dây nối truyển dịch 150 cm  
16 Catheter 4F 2 nòng  
17 Surgicel  
18 Găng vô khuẩn các số  
19 Gạc phẫu thuật 10 x 10  
20 Chỉ Vicryl Rapid 4/0  
21 Chỉ Vicryl Rapid 5/0  
22 Kim tê nha  
23 Clip mạch máu titan  
24 Sonde hổng tràng các số  
25 Đinh Kischner các số  
26 Bơm tiêm cản quang  
27 Kim bấm Stappler mổ hở  
28 Chỉ PDS 5/0  
29 Sonde JJ 3x 15, 4×15 và 4×22  
30 Dây nối bơm tiêm điện các kích cỡ  
31 Khóa 3 ngã kèm dây 25cm  
32 Catheter tĩnh mạch rốn  
33 Catheter 1F  
34 Catheter 2F