Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa thay thế cho thiết bị y tế số 324/TB-VTTBYT

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có nhu cầu tiếp nhận báo giá theo mẫu  để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa thay thế cho thiết bị y tế” với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, 02822538899 (line nội bộ 8125).
 4. Cách thức tiếp nhận báo giá: phải đủ 2 hình thức
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Vật tư thiết bị Y Tế
 • Nhận qua email: pkttb.ndtp@gmail.com (file excel)
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến trước 16h00  ngày  30 tháng 9  năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày …..tháng…….năm 20…

Nội dung yêu cầu báo giá:

 1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). (đính kèm danh mục)
STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Số lượng/Khối lượng Đơn vị tính Tên thiết bị
1 PCB DistribotionXY PCB DistribotionXY  tương thích với Hệ thống xét nghiệm Elisa, model: Triturus 1 Cái Hệ thống xét nghiệm Elisa
2 Tube Adaptor 3×1.5-6×4 Tube Adaptor 3×1.5-6×4  tương thích vớiHệ thống xét nghiệm Elisa, model: Triturus 1 Cái
3 Board PCB robot Board PCB robot tương thích vớiHệ thống xét nghiệm Elisa, model: Triturus 1 Cái
4 Lamp Lamp tương thích với Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm máy tính model: WalkAway-96 Plus 2 Cái Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm máy tính
5 Oiler Syringe Syring 0.5ml Oiler Syringe Syring 0.5ml tương thích với Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm máy tính model: WalkAway-96 Plus 1 Cái
6 Oiler acsemby 3 way Oiler acsemby 3 way tương thích với Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm máy tính model: WalkAway-96 Plus 1 Cái
7 level sensor probe for R level sensor probe for R tương thích với Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm máy tính model: WalkAway-96 Plus 3 Cái
8 Reagent Solenoid IV Reagent Solenoid IV tương thích với Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động có kèm máy tính model: WalkAway-96 Plus 2 Cái
9 VCSN Preamp board B84496 VCSN Preamp board B84496 tương thích với Máy phân tích huyết học tự động >=32 thông số, model: DxH600 1 Cái Máy phân tích huyết học tự động >=32 thông số
10 Pump Tubing Pump Tubing  tương thích với Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc, model: ISE5000 2 Túi Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc
11 Điện cực Ca Điện cực Ca tương thích với Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc, model: ISE5000 2 Cái
12 Điện cực Cl Điện cực Cl  tương thích với Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc, model: ISE5000 2 Cái
13 Dây bơm Dây bơm  tương thích với Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc, model: ISE5000 2 Túi
14 Pump tube set Pump tube set tương thích với Máy phân tích khí máu, model: Gastat 1810 2 Cái Máy phân tích khí máu
15 Tubing KIT Tubing KIT tương thích với Máy phân tích khí máu, model: Gastat 1810 1 Túi
16 Điện cực Hb Điện cực Hb tương thích với Máy phân tích khí máu, model: Gastat 1810 1 Cái
17 thay thế chân ghế Chân ghế tương thích với ghế dựa Hòa Phát 10 Cái Hệ thống thiết bị chẩn đoán và điều trị Tai mũi họng
18 Thay thế bàn phím bàn phím tương thích máy chạy thận nhân tạo Model 4008S, hãng Presenius Kabi Pháp 1 Cái Máy chạy thận
19 Bộ van điều áp 1.75 Bar
Tương thích máy mê hãng heyer, model pasithec
1 Cái Máy gây mê
20 Vòng đệm cao su 8 Cái
21 Đĩa van thở ra 1 Cái
22 Đĩa van thở vào 1 Cái
23 Nắp van hít vào 1 Cái
24 Nắp van thở ra 1 Cái
25 Bóng Xếp 1 Cái
26 Nắp đậy bóng xếp 1 Cái
27 Màng van giảm áp 1 Cái
 1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 2. Thời gian giao hàng dự kiến: (theo thương thảo hợp đồng)
 3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: (theo thương thảo hợp đồng)
 4. Thời gian bảo hành ………. Kể từ ngày hoàn thành công việc (bắt buộc)