Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa thay thế cho thiết bị y tế số 315/TB-VTTBYT

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có nhu cầu tiếp nhận báo giá theo mẫu  để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa thay thế cho thiết bị y tế” với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, 02822538899 (line nội bộ 8125).
 4. Cách thức tiếp nhận báo giá: phải đủ 2 hình thức
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Vật tư thiết bị Y Tế
 • Nhận qua email: pkttb.ndtp@gmail.com (file excel)
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 29  tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày …..tháng…….năm 20…

Nội dung yêu cầu báo giá:

 1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT

Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Số lượng/Khối lượng Đơn vị tính
1 thay thế cảm biến nhiệt độ Pt 100 tương thích với máy tiệt khuẩn 2 cửa, dung tích >=500L model: HS6613 ER-2 1

Cái

2

thay thế 02 ron cửa tương thích với máy tiệt khuẩn 2 cửa, dung tích >=500L model: HS6613 ER-2 2

Cái

 1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 2. Thời gian giao hàng dự kiến: (theo thương thảo hợp đồng)
 3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: (theo thương thảo hợp đồng)

Các thông tin khác (nếu có)