Thông Báo lần 2 về việc gia hạn thời gian đăng ký bài báo cáo tại “Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Nhi Khoa lần VI Năm 2023”

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trân trọng thông báo tổ chức:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NHI KHOA LẦN VI NĂM 2023

 • Địa điểm: Hội trường Garden Hall – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Số 15 đường Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 • Thời gian: 08:00 – 12:30, thứ năm, ngày 02 tháng 11 năm 2023
 • Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong lĩnh vực nhi khoa trên cả nước
 • Hình thức: trực tiếp và trực tuyến
 • Hội nghị có cấp CME tương đương 04 tiết đào tạo liên tục

Đây là dịp để các Bác sĩ, Điều dưỡng và Nhân viên y tế trong lĩnh vực Nhi khoa từ các bệnh viện trong cả nước được gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ các kiến thức chuyên môn, kỹ thuật mới, kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhi và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

 1. Đăng ký tham gia báo cáo

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký báo cáo các kiến thức chuyên khoa tại Hội nghị qua địa chỉ email: hoinghikhoahoc.ndtp@gmail.com

 • Hạn cuối nhận đăng kí báo cáo và nhận bài tóm tắt: trước ngày 29 tháng 09 năm 2023
 • Hạn cuối nhận bài báo cáo toàn văn: trước ngày 10 tháng 10 năm 2023 (đính kèm phụ lục hướng dẫn quy cách bài báo cáo)
 1. Đăng ký tham dự hội nghị

Để Ban tổ chức chuẩn bị tiếp đón chu đáo và Hội nghị được diễn ra thành công, Quý Đại biểu vui lòng đăng ký tham dự Hội nghị qua Link https://bom.so/sOs2WX hoặc quét mã QR code:

Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:                                                   

CN Phan Văn Vinh – Phòng Chỉ Đạo Tuyến

SĐT: 028.22536688 (SNB:8306) – DĐ: 0985676528

Email: hoinghikhoahoc.ndtp@gmail.com.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của Quý đồng nghiệp.

Trân trọng./.

PHỤ LỤC

Quy định về hình thức và nội dung bài báo cáo tại

 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Nhi Khoa lần VI Năm 2023

(Đính kèm Thông báo số:……/TB-BVNĐTP ngày    tháng    năm 2022)

 1. Hình thức bài báo cáo

Hình thức các bài báo cáo tại hội nghị có những yêu cầu như sau:

 • Bài báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính chính xác, sử dụng thuật ngữ khoa học.
 • Nội dung báo cáo không quá quá 10 trang A4 kể cả bảng biểu, tài liệu tham khảo và không quá 15 slide
 • Tóm tắt và toàn văn: Soạn thảo trên bảng mã Unicode, phông chữ Time New Roman, kiểu chữ thường, cỡ chữ 13 (point).
 • Khoảng cách dòng (spacing line): 1 (line) giữa các dòng và các đoạn văn.
 • Các danh từ tiếng Việt Nam nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt.
 • Bài cáo cáo bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Thời gian mỗi bài báo cáo: 10 phút.
 1. Nội dung bài báo cáo

Nội dung bài báo cáo được trình bày theo thứ tự như sau:

 • Tiêu đề
 • Thông tin tác giả: họ và tên, ghi chú chức danh, nơi công tác
 • Nội dung:
  • Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 400 từ)
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài báo cáo
  • Kết luận
 1. Nội dung bài báo cáo

Nội dung bài tóm tắt được trình bày bằng file PPT theo thứ tự như sau:

 • Tiêu đề
 • Thông tin tác giả: họ và tên, ghi chú chức danh, nơi công tác
 • Nội dung:
  • Trình bày Slide bằng tiếng Việt
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài báo cáo
  • Kết luận

Lưu ý: Các báo cáo viên chỉ sử dụng bảng biểu, hình ảnh, video cần thiết trong bài báo cáo và có chú thích rõ ràng.

Phòng Chỉ Đạo Tuyến
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố