Bác sĩ CKII Tạ Huy Cần

Bác sĩ CKII Tạ Huy Cần
Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
  • Tu nghiệp sinh tại Vương quốc Bỉ năm 2017 và Hoa Kỳ năm 2019 về phẫu thuật xâm lấn tối thiểu
  • Thạc sĩ Y Ngoại nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009
  • Bác sĩ Nội trú Ngoại Nhi, Bác sĩ CKI Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2022 – Nay: Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2018 – 2022: Bác sĩ điều hành Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2018: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2008 – 2017: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1