Tiến sĩ Bác sĩ Phan Tiến Lợi

Tiến sĩ Bác sĩ Phan Tiến Lợi
Trưởng khoa Khoa Tim mạch
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tiến sĩ Nhi khoa, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2021
  • Thạc sĩ Y học – Nhi khoa, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2007
  • Bác sĩ Chuyên khoa I Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2005
  • Bác sĩ Nội trú Nhi khoa, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2005
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2000
Kinh nghiệm chuyên môn:
  • 2016 – Nay: Bác sĩ Trưởng khoa Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2004 – 2016: Bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1