Thạc sĩ Bác sĩ Phan Ngọc Phương Trang

Thạc sĩ Bác sĩ Phan Ngọc Phương Trang
Bác sĩ điều hành Khoa Răng Hàm Mặt
Bằng cấp chuyên môn:
  • Thạc sĩ Bác sĩ Răng Hàm Mặt đại học Y dược TPHCM 2016
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt đại học Y dược TPHCM 2008
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2019 – nay: Bác sĩ điều hành Khoa Răng Hàm Mặt, bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2016 – 2019: Bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt