Nhân sự chuyên gia

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
BS Đỗ Tiến Phát – Khoa Ngoại tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA TAI MŨI HỌNG
 Trưởng khoa Tai Mũi Họng
Xem chi tiết
KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình – Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh
Xem chi tiết

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘCBS.CKII Lê Vũ Phượng Thy – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
Xem chi tiết

KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG
 Trưởng khoa Huyết học lâm sàng
Xem chi tiết
KHOA KHÁM BỆNH
BS.CKII Dư Minh Trí – Phó Trưởng khoa Khám
Xem chi tiết
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
… – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
BS.CKII Tạ Huy Cần – Điều hành khoa Ngoại tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA NHIỄM
ThS.BS Nguyễn Trần Nam – Trưởng khoa Nhiễm
Xem chi tiết
KHOA NỘI HÔ HẤP
Trưởng khoa Nội hô hấp
Xem chi tiết
KHOA NỘI HÔ HẤP
Trưởng khoa Hô hấp
Xem chi tiết
KHOA NỘI TIÊU HÓA
BS.CKI Nguyễn Cẩm Tú – Phó Trưởng khoa Nội tiêu hóa
Xem chi tiết
KHOA NỘI TIM MẠCH
TS.BS Phan Tiến Lợi – Trưởng khoa Nội tim mạch
Xem chi tiết
KHOA NỘI TỔNG HỢP
BS.CKII Lý Kiều Diễm – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC
Trưởng khoa Phẩu thuật – Gây mê hồi sức
Xem chi tiết
KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM
TS.BS Đặng Lê Như Nguyệt – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Xem chi tiết
KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Cố vấn chuyên môn khoa Phục hồi chức năng
Xem chi tiết
KHOA DƯỢCDS.CKI Lê Đức Hiển
Phó Trưởng khoa Dược
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI NIỆU
BS.CKII Huỳnh Cao Nhân – Trưởng khoa Ngoại niệu
Xem chi tiết
KHOA VI SINH
Trưởng khoa Vi sinh
Xem chi tiết
KHOA HUYẾT HỌC
 Trưởng khoa Huyết học
Xem chi tiết
KHOA HÓA SINH
ThS.BS Võ Minh Hiển – Trưởng khoa Hóa sinh
Xem chi tiết
KHOA VI SINH
TS Bùi Chí Bảo – Phó Trưởng khoa Vi sinh
Xem chi tiết
KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ
BS.CKII Dương Công Minh – Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế
Xem chi tiết
KHOA CẤP CỨU
ThS.BS Nguyễn Hữu Nhân –
Trưởng khoa Cấp cứu
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
BS Nguyễn Thị Cẩm Xuyên – Khoa Ngoại tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA NỘI NGOẠI THẦN KINH
ThS.BS Nguyễn Duy Khải – Điều hành khoa Nội ngoại thần kinh
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC
TIM MẠCH
BS.CKII Nguyễn Kinh Bang
Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực
tim mạch
Xem chi tiết
KHOA THẬN NỘI TIẾT

BS.CKI Lê Thanh Bình – Điều hành khoa Thận nội tiết
Xem chi tiết

KHOA MẮT


Điều hành khoa Mắt
Xem chi tiết

KHOA RĂNG HÀM MẶT


Điều hành khoa Răng – Hàm –  Mặt
Xem chi tiết

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình

Nguyễn Minh Tiến
Phó Giám đốc
Xem chi tiết

BS CKII Nguyễn Minh Tiến
Phó Giám đốc
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

ThS.BS Nguyễn Trần Nam
Phó Giám đốc
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Phụ trách phòng Chỉ đạo tuyến
Xem chi tiết
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

ĐD.CKI Lê Thị Hồng Linh – Trưởng phòng Điều dưỡng
Xem chi tiết
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
KS Trương Thành Tân – Trưởng phòng Hành chính quản trị
Xem chi tiết
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CN Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Tài chính kế toán
Xem chi tiết
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
BS CKII Nguyễn Phước Chưởng – P. Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Xem chi tiết
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BS.CKII Hồ Tôn Thiên Nga – Điều hành phòng Quản lý chất lượng
Xem chi tiết
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TS Đặng Lê Như Nguyệt –
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Xem chi tiết
TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ
CN Lê Quốc Cường – Trưởng phòng Trang thiết bị – Vật tư y tế
Xem chi tiết
PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
ThS.BS Nguyễn Trần Nam – Phụ trách phòng Chỉ đạo tuyến
Xem chi tiết
P. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CN Nguyễn Việt Sơn – Điều hành phòng Công nghệ thông tin
Xem chi tiết

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Điều hành phòng Công tác xã hội
Xem chi tiết