Cử nhân kinh tế Nguyễn Trường Giang

Cử nhân kinh tế Nguyễn Trường Giang
Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán
Bằng cấp chuyên môn:
  • Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009
Kinh nghiệm chuyên môn:
  • 7/2023 – nay: Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2018 – 6/2023: Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2018: Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2011 – 2016: Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2006 – 2011: Kế toán tổng hợp viện phí và Kế toán Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2003 – 2006: Nhân viên thu phí, Bệnh viện Nhi đồng 1

Kinh nghiệp 20 năm trong lĩnh vực Tài chính Kế toán Bệnh viện đến nay.