Bác sĩ CKII Nguyễn Kinh Bang

Bác sĩ CKII Nguyễn Kinh Bang
Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003
  • Bác sĩ Nội trú Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2019 – Nay: Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2018 – 2019: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2013 – 2018: Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2005 – 2013: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1