BS.CKII Nguyễn Kinh Bang

Bác sĩ CKII Nguyễn Kinh Bang
Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ CKII Ngoại nhi đại học Y dược TPHCM 2017
  • Thạc sĩ Bác sĩ Ngoại nhi đại học Y dược TPHCM 2003
  • Bác sĩ Nội trú Ngoại nhi đại học Y dược TPHCM khóa 2000 – 2003
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa đại học Y dược TPHCM 2000
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2019 – nay: Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch, bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2013 – 2018: Bác sĩ Phó Khoa Ngoại Tổng hợp, bệnh viện Nhi đồng 1