Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhân

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhân
Phó Trưởng khoa Cấp cứu
Bằng cấp chuyên môn:
  • Thạc sĩ y khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001
  • Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2021 – Nay: Bác sĩ Phó Trưởng khoa điều hành khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2021: Bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2008 – 2016: Bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2001 – 2008: Bác sĩ Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 1992 – 2001: Bác sĩ điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1