Bác sĩ CKII Lý Kiều Diễm

Bác sĩ CKII Lý Kiều Diễm
Trưởng khoa Nội Tổng hợp
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nhi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020
  • Thạc sĩ Nhi Khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2021 – Nay: Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2021: Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2010 – 2016: Bác sĩ Khoa Nội Tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2006 – 2010: Bác sĩ cấp cứu nội viện, Bệnh viện Nhi đồng 1

Kinh nghiệm: gần 20 năm trong công tác khám và điều trị bệnh nội nhi. Tham gia vai trò là tác giả và đồng tác giả của nhiều nghiên cứu về bệnh lý hô hấp và dị ứng của trẻ em.