Lịch khám bệnh và tiêm ngừa của bệnh viện như thế nào? Bệnh viện có khám hẹn giờ trước không? Hình thức đăng ký như thế nào?

GIỜ NHẬN BỆNH
Thứ 2 đến Thứ 6:

1.Khu Tiêu chuẩn:
Sáng: 06g30 – 10g45 (ngưng nhận bệnh nội)             
          06g30 – 11g15 (ngưng nhận bệnh chuyên khoa)            
Chiều:          12g00 – 15g45             
Tăng cường: 15g45 – 19g30
2.Khu Robot:       06g30 – 15g00
3.Khu Siêu nhân:
Sáng:   06g30 – 10g45                  
Chiều: 12g30 – 19g00

GIỜ KHÁM BỆNH
Thứ 2 đến thứ 6:

1.Khu Tiêu chuẩn:
Sáng:                     07g00 – 11g30
Chiều:                    12g30 – 16g00
Tăng cường:           16g00 – 19g30
2.Khu Robot:        07g00 – 15g00
3.Khu Siêu Nhân:
Sáng :                       07g30 – 11g30
Chiều:                       12g30 – 19g30

  • Bệnh viện đã triển khai hẹn giờ khám qua tổng đài 028.1080 cho khu khám Robot, Siêu nhân, Tâm lý, Tiêm ngừa
  • Hình thức đăng kí: Thân nhân gọi đặt hẹn qua tổng đài 1080 sẽ cung cấp lịch khám, Giờ khám, và Bác sĩ khám