Bác sĩ CKI Lê Thanh Bình

Bác sĩ CKI Lê Thanh Bình
Phó Trưởng khoa Khoa Thận – Nội tiết
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019
  • Bác sĩ y khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 02/2022 – Nay: Phó Trưởng khoa Khoa Thận – Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 6/2019 – 02/2022: Điều hành Khoa Thận – Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 5/2017 – 6/2019: Bác sĩ Khoa Thận – Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2007 – 4/2017: Bác sĩ Khoa Thận – Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 1