Bác sĩ Lê Thanh Bình

Bác sĩ Lê Thanh Bình
Bác sĩ điều hành Khoa Thận Nội tiết
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa đại học Y dược TPHCM 2007
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2019 – nay: Bác sĩ điều hành Khoa Thận Nội tiết, bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2017 – 2019: Bác sĩ điều trị Thận Nội tiết
  • 2007 – 2017: Bác sĩ điều trị Thận Nội tiết, bệnh viện Nhi đồng 1