Thạc sĩ Lê Quốc Cường

Thạc sĩ Lê Quốc Cường
Trưởng phòng Vật tư – Trang thiết bị
Bằng cấp chuyên môn:
  • Thạc sĩ Kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa năm 2015
  • Kỹ sư Vật lý kỹ thuật y sinh, Trường Đại học Bách Khoa năm 2010
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2018 – Nay: Trưởng phòng Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2018: Phó Trưởng phòng Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2010 – 2016: Kỹ sư Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi đồng 2