Dược sĩ CKI Lê Đức Hiển

Dược sĩ CKI Lê Đức Hiển
Trưởng khoa Dược
 Bằng cấp chuyên môn:
  • Dược sĩ Đại học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003
  • Dược sĩ Chuyên khoa cấp I, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 06/2020 – nay: Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2020:  Phó trưởng khoa Dược, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2013 – 2017: Dược sĩ, Trung tâm Mua sắm tài sản công y tế Thành phố
  • 2007 – 2013: Dược sĩ tại khoa Dược, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới