Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2022

Thực hiện Quyết định số 2803/QĐ-SYT ngày 16/02/2023 của Sở Y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022. Tổ 3 Đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Sở Y tế do BS Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng phụ trách thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện vào ngày 08/03/2023 theo Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành (Version 2.0). Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế theo Quyết định 3186/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 77/KH-SYT ngày 05/11/2023 của Sở Y Tế; Theo KH 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 của Bộ Y tế khảo sát mức độ an toàn phẫu thuật kèm theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế Đánh giá mức độ chất lượng phòng xét nghiệm y sinh học theo Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế Tổng số tiêu chí đánh giá: 79/83. Tổng số tiêu chí không đánh giá: 04/83 (tiêu chí A4.4, E1) do BV không có chuyên khoa sản và không có xã hội hóa y tế; Theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/07/2020 của Bộ Y Tế về ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, căn cứ trên các tiêu chí chấm điểm để đánh giá, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế công bố kết quả kiểm tra bệnh viện cụ thể như sau:

  1. Đánh giá theo Bộ tiêu chí 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện:

– Tổng số các tiêu chí áp dụng:             79/83 tiêu chí
– Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí:        95%
– Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng:          348 (Có hệ số: 373)
– Điểm trung bình chung của các tiêu chí:         4.38 (tăng 3.1% so với năm 2022)

  1. Đánh giá chất lượng bệnh viện, đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh:

– Phần A. Kết quả chấm điểm công tác triển khai thực hiện: 20/20 điểm
– Phần B. Kết quả khảo sát sự hài lòng:
+ Tỉ lệ hài lòng nhân viên y tế đạt 99,17%
+ Tỉ lệ hài lòng Nội trú đạt 99,07%
+ Tỉ lệ hài lòng Ngoại trú đạt 96,78%
– Phần C. Bộ tiêu chí chất lượng an toàn phẫu thuật bệnh viện Việt Nam: mức 5

Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao những lĩnh vực như cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiều nhiệt huyết. Trong năm bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật đúng phân tuyến chuyên môn. Đã xây dựng kế hoạch cải tiến trong hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đầy đủ các chính sách cho nhân viên. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số các vấn đề chưa hoàn thiện, còn thiếu sót nhỏ giúp bệnh viện cải thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, góp phần cùng Ngành Y tế cả nước hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Thay mặt toàn thể các cán bộ nhân viên trong toàn Bệnh viện, PGS.TS.BS Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện đã cảm ơn những đánh giá của Đoàn kiểm tra Bệnh viện Sở Y tế và hứa sẽ tiếp thu, khắc phục những thiếu sót mà Đoàn đã chỉ ra cho Bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố