Bác sĩ CKII Huỳnh Cao Nhân

Bác sĩ CKII Huỳnh Cao Nhân
Trưởng khoa Ngoại Niệu
 Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
  • Thạc sĩ Phẫu thuật Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Cần Thơ năm 2002
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2017 – Nay: Trưởng Khoa Ngoại Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2008-2017: Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1