Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố năm 2020

Vào lúc 09 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2020, tại Phòng họp giao ban – Lầu 1 – Khu 8 tầng,  Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tổ chức chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố năm 2020 nhằm triển khai thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở tại Bệnh viện.

TS.BS.Trương Quang Định – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện – chủ trì hội nghị, cùng với sự tham gia của Cấp ủy, Ban Giám đốc, Trưởng phó các khoa/phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Hội nghị được tổ chức công khai, khách quan, trung thực, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, không áp đặt, có tính xây dựng, tôn trọng sự điều hành của người chủ trì hội nghị và lắng nghe ý kiến, kiến nghị, trao đổi của các thành phần tham gia hội nghị.

Thông qua hội nghị, Đảng ủy và Ban Giám đốc mong muốn nhân viên đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao việc thực hiện chính sách, pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân viên thông qua lãnh đạo khoa/phòng. Từ những ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ chủ chốt để có những chủ trương, chính sách phù hợp, nhằm xây dựng, phát triển bệnh viện ngày càng phát triển bền vững; đồng thời tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với lãnh đạo khoa/phòng; giữa lãnh đạo các khoa/phòng với nhau; hạn chế tối đa các vụ khiếu nại, tố cáo góp phần tăng sự hài lòng của tập thể nhân viên trong bệnh viện.

Hội nghị diễn ra thành công, tốt đẹp. Các ý kiến xây dựng sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc xem xét và cập nhật vào chiến lược phát triển của Bệnh viện trong những năm tiếp theo, với mục tiêu đưa Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trở thành bệnh viện nhi hiện đại, phát triển đầy đủ các chuyên khoa sâu ngang tầm cả nước và khu vực với chất lượng phục vụ tốt nhất.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố