HỘI NGHỊ CHỈNH HÌNH NHI – NGOẠI NHI 2022

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin liên hệ:
1. CN Tô Phước Vinh – Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
SĐT: (028) 22 53 6688 – 0969 788 446 _ Email: hoinghikhoahoc.ndtp@gmail.com
2. BS Nguyễn Dương Phi – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
SĐT: 0797 059 087 _ Email: hoinghichinhhinhnhi.bvndtp@gmail.com
Trân trọng./.