Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình

Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình
Phó Giám đốc Bệnh viện

Bằng cấp chuyên môn:

  • Tiến sĩ y khoa, Nghiên cứu sinh chuyên nghành Sơ sinh, Đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2017
  • Thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011
  • Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2003
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2022 – Nay: Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2022: Trưởng khoa Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2014 – 2016: Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2004 – 2014: Bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1

Chuyên gia lĩnh vực Hồi sức sơ sinh
Tu nghiệp tại Bệnh viện Rigs, Copenhagen, Đan Mạch, 2010 – 2011
Giảng viên quốc gia về Chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh
Có nhiều nghiên cứu khoa học công bố trong nước và quốc tế.