Giới thiệu phòng Hành chính Quản trị

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được thiết kế theo tiêu chí hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, với đầy đủ các khu khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang và sẽ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại.

Với vai trò là khối hậu cần, phòng Hành chính Quản trị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và tham mưu toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện. Với các nhiệm vụ chính như sau:
– Vận hành các hệ thống kỹ thuật hiện đại của tòa nhà, đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn;
– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính;
– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định;
– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện;
– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng;
– Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định;
– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, khí y tế và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động chuyên môn;
– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh xanh, sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung;
– Đảm bảo công tác an ninh trật tự;
– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Ban Giám đốc Bệnh viện;
– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Ban Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

Phòng Hành chính Quản trị hiện nay với cơ cấu 01 Trưởng phòng và 42 nhân sự, để phân công và quản lý điều hành, đã chia thành các Tổ như sau:
– Tổ hành chính văn thư (08 nhân viên): thực hiện các công việc hành chính, công văn đi đến, lưu trữ hồ sơ, tiếp khách, cung ứng các vật tư văn phòng thông dụng,…
– Tổ kỹ thuật (17 nhân viên): đảm bảo vận hành có hiệu quả và liên tục các hệ thống kỹ thuật tòa nhà của bệnh viện như: điện, nước, oxy, máy lạnh, hệ thống cảnh quan,…
– Tổ bảo vệ (04 nhân viên): giám sát các nhân viên bảo vệ thuê ngoài, thực hiện các công việc đảm bảo an ninh trật tự trong Bệnh viện,…
– Tổ công xa (09 nhân viên): đảm bảo việc cấp cứu nội viện, ngoại viện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả,…
– Bộ phận khác (04 nhân viên): Nhà đại thể, Nhà giặt,…

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ