Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

“Đổi mới tư duy, nâng tầm công nghệ”.

Cùng với mục tiêu chất lượng “ Hệ thống Công nghệ thông tin đồng bộ, ổn định, sẵn sàng. Phục vụ đắc lực, hiệu quả cho hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hài lòng bệnh nhân và hoạt động quản lý”.

Cơ cấu tổ chức – nhân sự:
Tổng nhân sự tại phòng Công nghệ thông tin bệnh viện Nhi đồng Thành phố là 14 nhân sự, được chia thành hai tổ :
– Tổ hệ thống gồm: 7 nhân sự
– Tổ phần mềm gồm : 7 nhân sự
Phòng Công nghệ thông tin hoạt động dưới sự điều hành của :
– Trưởng phòng : Thạc sĩ Cao Xuân Phong.
Cơ sở vật chất : Khu D, tầng 1. Diện tích phòng khoảng 600m² bao gồm phòng máy chủ, phòng làm việc, phòng trưởng phòng, phòng đào tạo và khu vực quản lý hệ thống camera.

Chức năng :
Là đơn vị nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác quản lý và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của bệnh viện.

Nhiệm vụ :
– Quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện.
– Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động của bệnh viện nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
– Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.
– Lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động công nghệ thông tin trong bệnh viện, trình Ban giám đốc phê duyệt.
– Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do bệnh viện giao.

Hoạt động :
– Phòng công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ quản lý một hệ thống mạng rộng lớn, luôn luôn sẵn sàng trực 24/24 để đảm bảo khắc phục và xử lý kịp thời tất cả các sự cố xảy ra, giúp hệ thống mạng luôn luôn hoạt động ổn định.
– Thường xuyên và định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính toàn bệnh viện đảm bảo hoạt động liên tục, không bị gián đoạn. Đảm bảo kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan.
– Phụ trách xây dựng, quản trị, và phát triển Website của bệnh viện để đảm bảo thông tin được nhanh chóng, đầy đủ.
– Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin; đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.
– Phối hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tài chính Kế toán triển khai chế độ bảo hiểm y tế khá thuận lợi và thành công với nhiều chức năng, phân hệ thuận tiện cho người sử dụng.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ