Giới thiệu phòng Điều dưỡng

I. GIỚI THIỆU:
Ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, Phòng Điều dưỡng là 1 trong 10 phòng chức năng được xác lập nhằm mục đích tham mưu cho  Ban Gíam Đốc thực hiện chức năng quản lý chuyên môn công tác chăm sóc người bệnh. Phòng điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố được thành lập theo Quyết định số 5121/QĐ- SYT ngày 20/09/2016.
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Thực hiện theo đúng Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác Điều dưỡng  về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  1. Phối hợp chặt chẽ phòng Tổ chức cán bộ đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý thực hiện có hiệu  quả trong công tác Chăm sóc người bệnh.
  2. Tổ chức sắp xếp cho ĐD tham gia các khóa học nâng cao trình độ: chuyên ngành, đại học và sau đại học, phương pháp sư phạm y học cơ bản…
  3. Thay đổi tư duy của người ĐD thông qua hoạt động đào tạo, kiểm tra giám sát. Xây dựng hình ảnh người ĐD bệnh viện Nhi đồng Thành phố có kiến thức, có kỹ năng, hòa nhã lịch sự, tự tin, sống có lý tưởng và năng động trong công việc.
  4.    Nâng cao năng lực cho nhóm điều dưỡng quản lý, điều dưỡng qyu hoạch
  5.   Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, các quy trình kỹ thuật ĐD chuyên khoa sâu : HSCC, thở máy, Sơ sinh, tim mạch, SXH, bệnh tay chân miệng, lọc máu liên tục, chạy thận nhân tạo…cũng như xin thẩm định cấp mã đào tạo cho chương trình Định hướng nhi,  HSCC nhi cơ bản và nâng cao, thở máy trẻ em, thiết lập TMTT từ ngoại biên dưới hướng dẫn siêu âm, SXH nâng cao, bệnh TCM. Thành lập đội vận chuyễn bệnh nhân chuyên nghiệp trong nội viện và ngoại viện.
  6.   Xây dựng các tài liệu huấn luyện và áp dụng trong bệnh viện
  7.   Kết hợp chặc chẽ với các hướng dẫn viên lâm sàng giữa các trường và ĐD Trưởng khoa để đảm bảo nhiệm vụ hướng dẫn tốt cho SV, HS đến học, thực tập.  
  8.   Nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng thường niên. Tham gia các các hội thảo khoa học điều dưỡng của các bệnh viện bạn.
Nhóm ĐD đa năng khóa 1 trực thuộc phòng Điều dưỡng
ĐDTK tham gia Hội thi ĐDT giỏi cấp thành phố năm 2017
Thực hành mô thức giao tiếp dành cho ĐDT
Huấn luyện lớp Định hướng dành cho ĐD
Lớp huấn luyện nhân viên vệ sinh
Lớp huấn luyện nhân viên đồng hành nội trú

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ