Cử nhân Hà Vũ Như Hương

Cử nhân Hà Vũ Như Hương
Điều hành Phòng Công tác xã hội
Bằng cấp chuyên môn:
  • Cử nhân Điều dưỡng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2020
  • Điều dưỡng trung cấp, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2008
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 3/2023- Nay: Điều hành Phòng Công tác xã hội, Bệnh viên Nhi Đồng Thành Phố
  • 2020-3/2023: Điều dưỡng Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017-2020: Điều dưỡng Trưởng khoa Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2008-2016: Điều dưỡng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1