Bình chọn Thành tự Y khoa Việt Nam

Cổng 1: Bình chọn qua tin nhắn tổng đài
Cú pháp : TTYK<khoảng trắng>mã số đề cử . Gửi 8136 (1500 đồng/ tin nhắn hợp lệ)
Thời gian bình chọn : 0g00 ngày 22/12 đến 0g00 ngày 22/1/2021
Mỗi số điện thoại được nhắn tin bình chọn cho nhiều đề cử, nhưng chỉ được nhắn tin 1 lần cho 1 đề cử.

Cổng 2: Bình chọn qua mạng xã hội Facebook
Tham gia vote cho đề cử yêu thích trên Fanpage https://www.facebook.com/ThanhTuuYKhoaVietNam
Các bước thực hiện bắt buộc:
Bước 1: Like page https://www.facebook.com/ThanhTuuYKhoaVietNam
Bước 2: Like hình đề cử muốn bình chọn trong album “Bình chọn thành tựu y khoa Việt Nam 2020”
(Áp dụng với tất cả icon cảm xúc , mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử cùng lúc. LIKE ĐƯỢC TÍNH LÀ HỢP LỆ KHI THỰC HIỆN ĐỦ 2 BƯỚC TRÊN )
Thời gian bình chọn : 0g00 ngày 22/12/2020 đến 0g00 ngày 22/1/2021 (bộ phận kỹ thuật sẽ tính theo log thời gian của facebook)

*Kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được cộng tổng số tin nhắn bình chọn và số lượt like trên Fanpage.
*Kết quả được công bố trong đêm gala ngày 26/2/2021