Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trao quyết định Điều hành Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Nhân sự lãnh đạo quản lý giữ vai trò then chốt trong việc điều hành cho mọi hoạt động tại một đơn vị, giúp cho bộ máy làm việc hiệu quả, giữ vai trò nòng cốt là trung tâm đoàn kết và đề ra những chiến lược phát triển toàn diện.

Nhằm rèn luyện thêm kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhân sự trong diện quy hoạch, ngày 09 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Giao ban Bệnh viện PGS.TS.BS Trương Quang Định Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện đã trao Quyết định Điều hành Khoa Chẩn đoán hình ảnh đối với Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Minh Khánh kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Minh Khánh sinh ngày 02 tháng 9 năm 1991, Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015, Tốt nghiệp Chuyên Khoa I Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, Bác sĩ Minh Khánh đã có Chứng chỉ Quản lý bệnh viện và Bằng Trung cấp Chính trị – Hành chính; từ năm 2015 đến này là Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, được công nhận là Bác sĩ cột 1 năm 2021. Bác sĩ Minh Khánh là người được giao phụ trách chính công tác chẩn đoán hình ảnh cho ca đại phẫu thuật tách dính Song nhi, đây là ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp được giới y khoa ghi nhận.

Với những kiến thức chuyên môn đã được đào tạo cùng với những kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình công tác Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Minh Khánh sẽ cùng với tập thể Khoa Chẩn đoán hình ảnh nâng cao chất lượng phục vụ Bệnh nhi và cùng với Ban Giám đốc Bệnh viện hoàn thành sức mệnh là Bệnh viện công lập chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố