Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố: Cái Nhìn Mới Về Bệnh Viện – VTV24

Ai trong quý vị chắc cũng từng một lần gặp khó khăn khi đưa con em mình đến bệnh viện, bởi những nỗi ám ảnh về kim tiêm, hay không gian trắng toát thường làm trẻ sợ hãi. Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với một công trình, mà ở đó, khái niệm bệnh viện dành cho trẻ em đã được làm mới hoàn toàn, bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.