Bác sĩ CKI Võ Thành Nhân

Bác sĩ CKI Võ Thành Nhân
Bác sĩ điều hành Khoa Nội Hô hấp
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017
  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014
Kinh nghiệm chuyên môn:
  • 02/2023 – Nay: Bác sĩ Điều hành Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2014 – 2023: Bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Kinh nghiệm: 09 năm Bác sĩ Nội nhi, trong đó có 07 năm làm Hô hấp nhi – Chuyên gia nội soi phế quản.